Jestem Psychologiem i Certyfikowanym Psychoterapeutą, członkiem

  1. Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
  2. Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP
  3. Polskiej Federacji Psychoterapii
  4. Dolnośląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów.

Ukończyłam 5 letnie studia psychologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim oraz 4 – letnie, całościowe Studia Podyplomowe z Psychoterapii we Wrocławiu, uzyskując Dyplom Psychoterapeuty.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u Certyfikowanego Superwizora SN PTP.

Staż kliniczny odbyłam na Oddziale Klinicznego Dziennego Leczenia Nerwic w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu przy ul. Pasteura.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam:

  • w Poradni Rodzinnej,
  • w placówkach NFZ,
  • we Wrocławskiej Szkole Rodzenia jako wykładowca,
  • w obszarze neuropsychologii z pacjentami z afazjami,
  • jako psycholog szkolny,
  • prowadząc terapie EEG Biofeedback.

Stale poszerzam swoje kwalifikacje biorąc udział w konferencjach naukowych oraz licznych kursach doszkalających.

Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi oraz seniorami. Obecnie prowadzę indywidualną psychoterapię osób dorosłych.